نرم افزار هما

هما جامع ترین سیستم اطلاعاتی مدیریت کسب و کار در ایران است که بر پایه سرویس ابری طراحی شده و به زیر سیستم های متنوعی نیز مجهز می باشد. نرم افزار هما قادر است تمامی فرایندهای کسب و کارهای متوسط و کوچک را مکانیزه نماید. سیستم هما مشتمل بر زیر سیستم های کاربردی ذیل است:

 • 1 بازرگانی
 • 2 حسابداری
 • 3 انبارداری
 • 4 مدیریت تولید
 • 5 اتوماسیون داخلی
 • 6 باشگاه مشتریان
 • 7 خزانه
 • 8 سیستم پیامدهی
 • 9 ارتباط با مشتریان CRM
 • 10 مدیریت پورسانت
 • 11 ماژول اقساط
 • 12 ماژول گارانتی

جدیدترین مطالب مشاهده همه