شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

دانشنامه نرم افزار هما

ردیف عنوانِ مطلب بروزرسانی مشاهده
تعداد تکرار در ماژول منشی 1400/09/21 📖 مـطالـعه
ارسال انبوه ویژه 1400/10/29 📖 مـطالـعه
گزارش شارژ آنلاین 1399/12/02 📖 مـطالـعه
ماژول استعلام 1400/09/21 📖 مـطالـعه
ارسال پیام به صورت تکی 1400/09/21 📖 مـطالـعه
انتخاب ساعت ارسال انبوه زمانبندی شده 1400/09/21 📖 مـطالـعه
انتخاب دقیقه ارسال انبوه زمانبندی شده 1400/09/21 📖 مـطالـعه
انتخاب روز ارسال انبوه زمانبندی شده 1400/09/21 📖 مـطالـعه
مرجع ارسال 1400/09/21 📖 مـطالـعه
فیلتر پیش شماره 1400/09/21 📖 مـطالـعه
بارگذاری اطلاعات دفتر تلفن از طریق فایل اکسل 1400/09/21 📖 مـطالـعه
فیلتر کدپستی 1400/09/21 📖 مـطالـعه
تنظیم سرعت ارسال پیامک زمان ارسال انبوه 1400/09/21 📖 مـطالـعه
درج عنوان برنامه و تعداد ارسال زمان تدوین برنامه ارسال انبوه 1400/09/21 📖 مـطالـعه
چگونه در نرم افزار پیامدهی لینک هوشمند داینامیک ایجاد کنیم 1400/09/21 📖 مـطالـعه
ماژول پاسخگوی اتوماتیک پیامکی 1400/09/21 📖 مـطالـعه
ارسال پیامک به صورت انبوه 1400/09/21 📖 مـطالـعه
نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من 1400/09/21 📖 مـطالـعه
آرشیو نمودن پیام 1400/09/21 📖 مـطالـعه
نحوه افزایش اعتبار 1400/09/21 📖 مـطالـعه
خرید سرشماره اختصاصی 1400/09/21 📖 مـطالـعه