شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

ماژول پاسخگوی اتوماتیک پیامکی

هنگامی که می‌خواهیم متنی به صورت اتوماتیک در پاسخ به جواب مشتری ارسال گردد از پاسخگوی اتوماتیک استفاده میکنیم. درج پاسخگوی جدید را می‌زنیم و کد مورد نظر را تعریف می‌کنیم و متن پیامک را مینویسیم و ذخیره را می‌زنیم.

فایل صوتی راهنمای تنظیمات کد پاسخگو:

ماژول پاسخگوی اتوماتیک پیامکی

هنگامی که می‌خواهیم متنی به صورت اتوماتیک در پاسخ به جواب مشتری ارسال گردد از پاسخگوی اتوماتیک استفاده می‌کنیم.درج پاسخگوی جدید را می‌زنیم و کد مورد نظر را تعریف می‌کنیم و متن پیامک را نوشته و ذخیره را می‌زنیم.به عنوان مثال اگر بخواهیم زمانی‌که مخاطب کد پاسخگوی 1 را در پاسخ به پیام ما ارسال ‌می‌کند، متن پیامک «با تشکر» به‌صورت اتوماتیک برای ایشان ارسال گردد، کد پاسخگو را «1» تعریف کرده و در کادر پایین متن پیامک «با تشکر» را می‌نویسیم و ذخیره می‌کنیم.


برای ارسال اتوماتیک پیام به موبایل مدیر سیستم هنگام استفاده از کد پاسخگو، بعد از تعریف کد پاسخگو انتهای صفحه شماره موبایل مدیر سیستم را وارد کرده چک باکس ارجاع به موبایل را تیک زده و ذخیره را می‌زنیم.