شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

تنظیم سرعت ارسال پیامک زمان ارسال انبوه

با حرکت دادن نشانگر بر روی نوار سرعت می‌توانید سرعت ارسال انبوه پیامک را تنظیم کنید. مثلا با سرعت 100% ارسال شود یا کمتر

با حرکت دادن نشانگر بر روی نوار سرعت می‌توانید سرعت ارسال انبوه پیامک را تنظیم کنید.
مثلا با سرعت 100% ارسال شود یا کمتر