شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

خرید سرشماره اختصاصی

برای خرید سر شماره اختصاصی در صفحه پیشخوان دومین باکس مراجع نوشته شده‌ اند روی چرخ دنده مدیریت شماره ها کلیک میکنیم صفحه ای باز می شود. روی شماره جدید کلیک کرده و مرجع مورد نظر را انتخاب میکنیم مرجع 5000 یا 3000 در کادر دوم داخل کادر شماره یک علامت خط فاصله تایپ میکنیم شماره ‌های آزاد نشان داده میشود که هرکدام که خواستیم کلیک کرده و گزینه آبی رنگ استعلام را میزنیم مبلغ آن قابل مشاهده است هنگامی که گزینه ثبت شود را بزنیم آن شماره از آن ما خواهد شد و مبلغ آن از شارژ پرتال ما کسر خواهد شد.

خرید سرشماره اختصاصی


فایل صوتی خرید سرشماره اختصاصی:


برای خرید سر‌شماره‌ی اختصاصی در صفحه پیشخوان روی چرخ‌دنده‌ی سمت راست (باکس دوم که در آن مراجع قابل رؤیت هستند) کلیک می‌کنیم صفحه‌ی شماره‌ها باز می‌شود.

خرید سر شماره اختصاصی


روی شماره جدید کلیک کرده و مرجع مورد نظر را انتخاب میکنیم مرجع 5000 یا 3000 در کادر دوم داخل کادر شماره یک علامت خط فاصله تایپ میکنیم شماره ‌های آزاد نشان داده میشود که هرکدام که خواستیم کلیک کرده.

خرید سر شماره اختصاصی


گزینه آبی رنگ استعلام را میزنیم مبلغ آن قابل مشاهده است هنگامی که گزینه ثبت شود را بزنیم آن شماره از آن ما خواهد شد و مبلغ آن از شارژ پرتال ما کسر خواهد شد.