شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

انتخاب ساعت ارسال انبوه زمانبندی شده

انتخاب ساعت ارسال زمانبندی: پس از انتخاب روز یا روزهای مورد نظر جهت زمانبندی اتوماتیک ارسال انبوه، لازم است ساعت ارسال در روز مدنظر را نیز مشخص نمایید.

انتخاب ساعت ارسال زمانبندی: پس از انتخاب روز یا روزهای مورد نظر جهت زمانبندی اتوماتیک ارسال انبوه، لازم است ساعت ارسال در روز مدنظر را نیز مشخص نمایید.