شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

انتخاب دقیقه ارسال انبوه زمانبندی شده

انتخاب ساعت و دقیقه ارسال زمانبندی: پس از انتخاب ساعات مورد نظر جهت زمانبندی اتوماتیک ارسال انبوه، لازم است دقیقه را نیز مشخص نمایید.

انتخاب ساعت و دقیقه ارسال زمانبندی: پس از انتخاب ساعات مورد نظر جهت زمانبندی اتوماتیک ارسال انبوه، لازم است دقیقه را نیز مشخص نمایید. مثلا دقیقه را روی '15' تنظیم کنید و ساعت را روی 10 و 14 و 17 ... سپس انتظار داشته باشید تا سیستم راس ساعت 10:15 و 14:15 و نیز 17:15 بصورت خودکار پیامک ها را ارسال کند.