شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من

در صورتی که نیاز به ثبت شماره در دسته بندی های مجزا دارید باید از امکانات بانک های من استفاده کنید.روی گزینه امکانات کلیک کرده سومین گزینه بانک های من را انتخاب کنید در دسته بندی بانک‌ ها عنوان رده بندی را مشخص کنید. به بانک مورد نظر اسم بدهید و ذخیره را بزنید.تنظیم محتوای لیست برای شما باز خواهد شد. روی آن کلیک کرده و اگر تکی شماره اضافه کنید موبایل مشتری مورد نظر را در کادر موبایل نوشته و ذخیره را بزنید اگر نه به صورت گروهی شماره وارد میکنید ستون شماره ها را کپی و داخل کادر پایین paste میکنید و ثبت اطلاعات لیست را میزنید.

نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من


فایل صوتی نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من:


در صورتی که نیاز به ثبت شماره در دسته بندی های مجزا دارید می توانید از امکانات بانک های من استفاده کنید.
نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های منروی گزینه امکانات کلیک کرده سومین گزینه بانک های من را انتخاب کنید در دسته بندی بانک‌ ها عنوان رده بندی را مشخص کنید.
نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من


به بانک مورد نظر اسم بدهید و ذخیره را بزنید.
نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من


گزینه تنظیم محتوای لیست برای شما ظاهر خواهد شد. روی آن کلیک کنید.
برای درج شماره به صورت تکی شماره مورد نظر را تایپ نموده و ذخیره را بزنید. اگر قصد دارید به صورت گروهی شماره در بانک ذخیره کنید فقط کافی‌ست یک نسخه از ستون شماره‌های خود را copy بردارید و داخل کادر پایین صفحه paste کرده و ثبت اطلاعات لیست را بزنید (برای عدم ثبت شماره‌های تکراری تیک چک‌باکس ثبت اطلاعات لیست را بردارید).

نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من