شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

فیلتر پیش شماره

برای استفاده از بانک‌های داخل پرتال که شامل بانک مشاغل، ویژه انبوه، منطقه‌ای و قدیمی می‌باشند، می‌توانید با درج فیلتر پیش شماره، به‌عنوان مثال 0911، 0912،0913 و... ارسال پیامک انجام دهید.

برای استفاده از بانک‌های داخل پرتال که شامل بانک مشاغل، ویژه انبوه، منطقه‌ای و قدیمی می‌باشند، می‌توانید با درج فیلتر پیش شماره، به‌عنوان مثال 0911، 0912،0913 و... ارسال پیامک انجام دهید.