شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

ارسال پیام به صورت تکی

ابتدا متن پیامک را نوشته سپس مرجع ارسال را انتخاب می‌کنیم. اگر متن پیامک حاوی لینک اینترنتی باشد (آدرس سایت، آدرس اینستاگرام، تلگرام و...) از مرجع 5000 و اگر شماره مورد نظر در بلک لیست مخابرات باشد، از مرجع بلک لیست استفاده می‌کنیم. شماره مورد نظر را در کادر پایین درج کرده و گزینه‌ی SMS را می‌زنیم.

راهنمای صوتی ارسال پیام به صورت تکی :برای ارسال پیام به صورت تکی از منوی ارسال پیام- ارسال تکی را انتخاب می‌کنیم.

ارسال پیام به صورت تکیمتن پیامک را می‌نویسیم و مرجع ارسال را انتخاب می‌کنیم. اگر متن پیامک حاوی لینک اینترنتی باشد از سرشماره 5000 و اگر شماره مورد نظر در بلک لیست مخابرات باشد، از سرشماره بلک لیست استفاده می‌کنیم. شماره مورد نظر را در کادر پایین درش کرده گزینه اس‌ام‌اس را می‌زنیم.
ارسال پیام به صورت تکی