شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

انتخاب روز ارسال انبوه زمانبندی شده

می‌توانید یکی از روزهای هفته مثل شنبه، یکشنبه، دوشنبه و... را برای زمان‌بندی اتوماتیک ارسال انبوه، انتخاب نمایید تا سیستم در روز انتخاب شده بصورت خودکار پیامک‌ها را ارسال کند.

می‌توانید یکی از روزهای هفته مثل شنبه، یکشنبه، دوشنبه و... را برای زمان‌بندی اتوماتیک ارسال انبوه، انتخاب نمایید تا سیستم در روز انتخاب شده بصورت خودکار پیامک‌ها را ارسال کند.